Keeron AB är ett svenskt företag som är verksamt i Skandinavien. Företaget erbjuder en miljövänlig, effektiv

 ,och  snabb rengöring/blästring med torris till konkurrenskraftiga priser.

Vi hoppas att detta informationsblad ska väcka ditt intresse för Keeron och för torrisblästring.  

Fördelar med torrisblästring

 Kan användas under drift = lägre kostnader

100% torr teknik = fungerar även på elektronik

Påverkar inte blästrad yta mekaniskt = fungerar på känsliga ytor

 Minimal miljöpåverkan = inga lösningsmedel

Enkelt att ta hand om smuts = ingen separering behövs

 Godkänd som rengöringsmedel inom bl.a.

    livsmedelsindustrin = effektiv metod

    Användningsområden

 Valsar, Aggregat, Pumpar & Motorer

Rengöring, Sot- & Brandsanering

 Tak, Fasader & Stenmurar

 Båtar, Husvagnar & Bilar

 Kulturmärken, Runstenar & Gravstenar

Tryckeri, Plast- & Livsmedelsindustri

Hydraulik & Pneumatik

 Luftfart

 Mögelsanering m.m.                                   

                                                                          Hem