Isblästring

 

 Kontakt

 

info@keeron.se

 

 

Välkommen Till

 KEERON AB

 

 


Isblästring är en miljöanpassad rengörings-metod, Metoden är torr och skonsam mot ytorna som rengörs. Ytan som rengörs, blästras med små pellets av torr is, som är koldioxid i fast form

(-76 grader C). Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att koldioxiden blir gasformig. I gasform har koldioxid 530 gånger större volym än i fast form, så smutsen avlägsnas av den kraftiga expansionen.

Isblästring tar effektivt bort föroreningar bestående av olja, fett, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagring, plast, rester av gummi, m.m.

Koldioxiden som används är en biprodukt från förbränning av t.ex. avfall. Isblästring tillför således inte någon mer koldioxid i naturen eller atmosfären utan återanvänder koldioxid som redan finns tillgänglig

 

 

 

 

 

 

 

  2014-06-29  Box 450  63106  Eskilstuna